Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Инициатива-Гората БГ

С предоставените 60 детски образователни комплекта за отглеждане на собствено дърво, децата от ІІ-а гр. "Пчелички", ІV ПГ "Усмивка" и ІV-а ПГ "Маргаритки" имаха възможност да се включат в инициативата на "Гората.бг" и да участват в процеса на създаване на един по-добър, по-зелен, по-красив цвят!