Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Екип

Екип на детска градина „Щастливо детство”, утвърден за 2021/2022 учебна година:

Педагогически екип :

Директор, главен учител, 4 старши учители, 9 учители.

Образование на педагогическите специалисти:

Висше образование, специалност – ПУП и ПНУП,
ОКС „магистър” – 8, ОКС „бакалавър” - 7

Професионално квалификационна степен:

V ПКС - 3, ІV ПКС - 5, ІІІ ПКС - 3, ІІ ПКС - 2

Непедагогически екип:

  • медицински персонал - 7 (5 мед.сестри в ясл.групи, 2 мед.сестри на кабинет)
  • завеждащ административна служба – 1
  • касиер-домакин -1
  • помощник възпитатели – 10
  • детегледачки – 4
  • готвач -1
  • помощник-готвач – 2
  • работник-кухня – 2
  • образователен медиатор – 1
  • огняри – 2

Общата численост на персонала - 48 души