Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО! ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!

Практически препоръки за родители

  • Бъдете за пример на детето си и винаги спазвайте правилата!
  • Заедно изберете най-безопасния маршрут!
  • Напомняйте на детето си винаги да се движи по тротоара с придружител, а ако няма такъв, да се движи най-вляво по платното за движение, срещу автомобилите.
  • Когато се движите пеша, за да пресечете безопасно, задължително използвайте пешеходните пътеки!
  • Когато сте на пешеходната пътека, винаги преди да пресечете, карайте детето да се огледа – наляво и надясно, и ако не приближава превозно средство, преминете по най-бързия начин на отсрещната страна.
  • Учете детето си да изчаква автобуса, трамвая или тролейбуса на тротоара и да не слиза на пътя!
  • Обяснете на детето си, че когато е навън и особено когато пресича, не трябва да се разсейва с телефон, таблет или по друг начин и не трябва да ограничава слуха си със слушалки и силна музика!
  • Заедно с детето си проверете изправността на велосипеда или тротинетката. Напомняйте му, че с тези превозни средства е водач като останалите и трябва да спазва правилата, като се движи най-вдясно по платното за движение и указва с ръка, ако ще променя посоката си на движение.
  • Винаги в автомобила обезопасявайте детето си с детско столче, седалка или обезопасителен колан!

ВАЖНО

Задължително уточнете с детето си, че ако то попадне в рискова ситуация или е свидетел на пътен инцидент, трябва да сигнализира на телефон 112, а след това веднага да уведоми Вас! 

ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!

ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!