Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2022-2023г.

АПСПО - 22-23 уч.г. - информация ---> ТУК

 

Информация за проекта, може да видите ---> ТУК

 

Още снимки от Проект АПСПО, може да видите ---> ТУК