Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Проект Обичам природата

ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР.ТВЪРДИЦА, ОБЩ. ТВЪРДИЦА,

 ОБЛ.СЛИВЕН, УЛ.”ЦАР КАЛОЯН” 27, , тел.: 0454/42260

 

НК „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.”

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

 

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

  1. Изградена „зелена детска градина”

В сграда №3 на детската градина /ул. „Нов живот“ №13 / са оформени дворни пространства за учене, спорт, труд и игра с дставените  и монтирани игрови съоръжения:  комбинирано детско съоръжение , детски маси с пейки  за занимания на открито,  детски пясъчници с плотове и столчета,  кошчета за разделно събиране на отпадъци, черна дъска за рисуване с метална стойка /дворно съоръжение/. Осигурениса: образователна  игра за групови занимания – магнитно табло  със сто магнитни фигури за решаване на екологични казуси -„Природата и нейното опазване“, детски градински гребла за събиране на листа и др. градински инструменти, детски градински лейки и градинарски колички, къщички за птици.

 

2. Проведени мероприятия с екологична насоченост с деца и родители:

 

- Почистване на дворовете  на ДГ, освежаванена площадките, пребоядисване на игрови съоръжения и беседки  с участието на родители от група  ІV ПГв сграда №1, обновяване на цветните градинки;

- Популяризиране на  Проекта-презентиране на проектните дейности.

- Осъществена екологична инициатива "Да спасим едно дърво" -събиране на хартия и предаването йза рециклиране;

- Проведен тренинг с децата на тема : „Обитателите на дървото“с  цел затвърдяване  знанията на децата за обитателите на дървото и взаимовръзката им в една природна ниша.Чрез екипна дейност в работни групи са изработени постери -  "Къщички под замята", "Къщички в кората на дървото"  и "Къщички в короната на дървото".

- Участие на децата в куклени етюди на открито, съчетани с образователни игри за животни, птици, растителни видове; подвижни и  спортно-състезателни игри;

- Организирана изложба на детскирисунки и апликации, изработени от природни материали;

- Проведено развлечение „Нашата зелена детска градина“;

- Открит учебен кът във фоайето на детската градина /сграда №3/„Повече природа около нас” с експонати от природата – камъни, минерали, клони, билки и др.;

- Организиран  библиотечен кът с детски енциклопедии за природата и материали от списание „Първите седем”- тематични броеве: „Да се отвориш към света”, „Жу-жу! Бръм”, „Пеперудена магия”, „Четирите елемента”, който ще бъде обогатяван периодично с подходяща литература;

- Проведени открити игрово-познавателни и практически ситуации пред родители  /сграда №3/ по образователно направление Околен свят,  с решаване на казуси /игри – „Добро или лошо”, „Предложи знак за …”, прогностични разсъждения „Какво ще се случи, ако…” и др.; грижи за растенията  „Зелени приятели в стаята”, „Как расте твоето цвете?”, „Растенията, които лекуват”, „Зеленото богатство на земята”,  Образователна игра – „Природата и нейното опазване“;

- Обработване на цветните лехи в двора на ДГ и засаждане на  цветя.

- Изложба на къщички за птици и поставянето им в двора на детската градина. За инициативата  „Покани птичка на обяд”- поставени храникли за птичките;

- Участие на децата в ателие за работа с глина, пластелин и природни материали на тема „Моят дом, моето любимо цвете, животно и др.”;

- Редовнопочистване дворовете на ДГ  и площадките за игра; грижа за дървета, храсти, цветя и тревни площи. Избирани еко-патрули  /деца от група  ІV-А ПГ „Пчелички“/, които активно се включват в грижите за растенията в ДГ. Изработени табели, знаци и символи за природозащитна дейност.