Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Обществен съвет

Заповед за определяне на състава на обществения съвет към ДГ "Щастливо детство"

Основни членове:

 1. Даниела Борисова Димитрова – председател
  (родител, тел.: 0888847808, email: ddimitrova_84@abv.bg)
 2. Данка Генчева Иванова – представител на финансиращия орган
  (ст.експерт в Община Твърдица, тел.:045442472, email: obr.tv@abv.bg 
 3. Кремена Славова Славова – член
  (родител, тел.:0879008959, email: karmen_karmelita@abv.bg 
 4. Деница Златева Златева – член
  (родител, тел.:0898558242, email: deni_4ka93@abv.bg 
 5. Мирена Тодорова Азманова – член
  (родител, тел.:0878715999, email: mirenka1991@abv.bg)

Резервни членове:

 1. Калинка Желязкова Михалева – представител на финансиращия орган
  ( главен специалист в община Твърдица, тел.:0889290832, email: obr.tv@abv.bg)
 2. Райна Димитрова Чобанова
  (родител, тел.:0899492563/ email: rc1440277@gmail.com)