Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Обществен съвет

Заповед за определяне на състава на обществения съвет към ДГ "Щастливо детство"

Основни членове: 

 1. Даниела Борисова Христова – председател

(родител, тел.: 0888847808, email: ddimitrova_84@abv.bg

 1. Данка Генчева Иванова – представител на финансиращия орган

(гл.специалист в Община Твърдица, тел.:045442472, email: obr.tv@abv.bg

 1. Кремена Славова Славова – член

(родител, тел.:0877770883, email: karmen_karmelita@abv.bg

 1. Деница Златева Златева – член

(родител, тел.:0898558242, email: deni_4ka93@abv.bg

 1. Мирена Тодорова Азманова – член
  (родител, тел.:0878715999, email: mirenka1991@abv.bg) 

Резервни членове: 

 1. Калинка Желязкова Михалева – представител на финансиращия орган
  ( старши специалист в община Твърдица, тел.:045442472, email: obr.tv@abv.bg
 1. Райна Димитрова Чобанова
  (родител, тел.:0899492563/ email: rc1440277@gmail.com)