Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Национална седмица на четенето

Във връзка с Националната седмица на четенето, в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), от 11.12.2017 г. до 15.12.2017 г.в детската градина се проведоха редица мероприятия, насочени към повишаване интереса на децата и на родителите към книгите и четенето. В детските групи бяха посрещнати много гости /родители, ученици от СУ „Неофит Рилски“, представители на отдел „Образование“ към Община Твърдица/, които прочетоха пред малките слушатели най-любимите за всички деца приказки. Организирано бе посещение на децата от подготвителните групи в Библиотеката към НЧ – Твърдица, парад на приказните герои, изработване на делители за книги, оцветяване на картинки от познати приказки. С подарени от родители и приятели нови детски книжки бяха обогатени библиотечните кътове в групите на детската градина. За децата от подготвителните групи бяха осигурени нови образователни игри, провокиращи интереса към изучаването на българската азбука: „Азбучно сметало“, „Конструктор с букви“, „Сричков пъзел“, както и сценични костюми – „Буквите“.