Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Празничен календар

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР  НА ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

учебна 2019/2020 година

МЕСЕЦ

ДЕЙНОСТ

УЧАСТНИЦИ/ ОТГОВОРНИЦИ

Септември

2019г.

„Добре дошли в детската градина ” – тържествено откриване на новата учебна година.

Всички групи на детската градина

Октомври

2019г.

„Нека с усмивка започне деня” – отбелязване на Международния ден на усмивката /06.Х.17г./ Развлечения – екологични, спортни, тематични

„С мама приказки четем“

„Есен златна, благодатна“ –развлечения

Комисия -Взаимодействие с родители ,

Комисия -ГЗЕИО,

Уч. по групи

Ноември

2019г.

 Есенни развлечения 

Комисия – Празници и развлечения

Мини-проект „Зелена детска градина“

Уч.по групи

Практикум „Нека бъдем добри“/ден на толерантността/

Уч.по групи

„Ден на християнското семейство“ /22.ХІ./  –  празник; изненади за родители;  изложба

Подготвителни групи

Декември

2019г.

Развлечения с екологична  насоченост   – поставяне на хранилки за птици, украсяване на жива елха

персонал, родители, деца

„С мама приказки четем“ - инициативи с родители, ученици и служители на Библиотека към НЧ - Твърдица

Всички групи на детската градина

„Коледни работилници” – творчески занимания за изработване на елхови играчки,  коледни украси и сувенири за занималните на ДГ и за градски Коледен базар

Деца, персонал и родители по сгради

 „Да подарим топлина” -  Участие в благотворителни инициативи

Подготвителни групи

„Деца и бащи” – развлечение за деня на бащата /26.ХІІ./

Комисия - Празници и развлечения

 „Дядо Коледа дойде” – развлечения за посрещане на Дядо Коледа

Всички групи на детската градина

Януари

2020г.

 

„Зимни игри” – забавни игри при снежни условия

Деца, персонал и родители

Развлечение „Ванчо-разпилянчо“ – за мотивация на децата за самообслужване

Учит. – І и ІІ гр.

„Хайде на театър“ – театрално представление на гостуващ куклен театър

ДКТ / Всички групи на ДГ

„Бяла приказка“ – конкурс за рисунка на зимна тематика

Подготвителнигрупи

Февруари

2020г.

„По рецептите на баба”- кулинарно развлечение

Подготвителни  групи

 „Хайде на театър“ – театрално представление на гостуващ куклен театър

ДКТ / Всички групи на ДГ

„Бели и червени” – практикум заизработване на мартенички; организиране на изложба

Деца, персонал и родители

 

Март

 2020 г.

 

„Баба Марта бързала” развлечения за посрещане на Баба Марта

 

Всички групи на ДГ

„Моята България” – участие в концерт на общинско ниво;  

„Ден рожден на свободата“-инициативи за Националния празник на Република България

Подготвителнигрупи

„С обич за мама” – развлечения за празника на мама

Всички групи на детската градина

„Моята любима приказка” , „С мама приказки четем“, размяна на детски книжки – инициативи по случай Международния ден на приказката /20.ІІІ./

Подготвителни групи

 „Да посрещнем Пролетта“ - развлечения

Деца, персонал и родители

Мини-проект - „Зелена детска градина“

Учители по групи

Април

 2020г.

 

„Книжки сладкодумни” – инициативи по повод Седмицата на детската книга и изкуства за деца

Деца, персонал и родители

„Седмицата на гората“ -  дейности с екологична насоченост , изложби на детски рисунки; развлечения

Деца, персонал и родители по сгради

„Пролетни игри и обичаи“  - участие в ежегоден фолклорен  общински  празник

Подготвителни групи

 „Шарени яйца” – боядисване на яйца съвместно с родителите / изложба

Всички групи на детската градина

Практикум „Природата в света на детето” -  изработване на предмети от природни и отпадъчни материали;  организиране на изложба

Комисия - Празници и развлечения, Комисия -Взаимодействие с родители

Развлечение за Деня на Земята – „Ние обичаме природата“

Комисия - Празници и развлечения

„Къде живеят книгите?” – посещение на библиотека с организиран прочит на приказка /23.ІV./

ПГ, служитили на гр. библиотека , ученици

Мини-проект - „Зелена детска градина“

Учит. по групи

„Улицата не е място за игра“, „Аз се движа безопасно“ – развлечения с практико-приложен характер с участие на представители на РУП

Деца и персонал по сгради

Май

2020г.

Мини-проект - „Зелена детска градина”

Всички групи на ДГ

„Моят безопасен път до училище“ – практически занимания

IV  и IVа група

 „Спорт за малки и големи“ - спортни  празници

Деца, персонал и родители

„Довиждане детска градина” – тържества за изпращане на децата от ПГ

IV  и IVа група

Концерт по случай Деня на детето -Първи юни

Всички групи на ДГ

Празнично шествие за Първи юни

Всички групи

Юни, юли, август

2020г.

„Мое пъстро лято“ – творчески дейности и  развлечения на открито

Всички деца от ДГ

„Зелена детска градина” –  дейности  с екологична насоченост

Всички деца от ДГ, персонал и родители