Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

План - празници и развлечения

ПЛАН

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

учебна 2018/2019 година

месец

дейност

отговорници

Септември

2018г.

„Добре дошли в детската градина ”

тържествено откриване на новата учебна година.

Директор,

педаг.екипи

Октомври 2018г.

„Нека с усмивка започне деня” – отбелязване на Международния ден на усмивката с представители на Общ.админ. – Твърдица

Учители - ПГ

 

Развлечения – екологични, спортни, тематични

"За игри дошъл е час" - спортен празник

Комисии-РР, ГЗЕИО

Ноември

 2018г.

 Есенни развлечения 

Комисия- ПР

Мини-проект „Зелена детска градина“

Уч.по групи

Практикум „Нека бъдем добри“/ден на толерантността/

Уч.по групи

„Ден на християнското семейство“ /22.ХІ./–  празник; изненади за родители;  изложба  

Учит. - ПГ

Декември

2018г.

„Да спасим Елхата и Врабчо”- развлечение с  екологична  насоченост   – поставяне на хранилки за птици, украсяване на жива елха

Учит. и род. активи – ПГ

„Коледни работилници” – творчески занимания  за изработване на елхови играчки,  коледни украси и сувенири за занималните на ДГ и за градски Коледен базар

Учит. и род. активи по сгради

 „Да подарим топлина” -  Участие в благотворителни инициативи

Учители - ПГ

„Деца и бащи” – развлечение за деня на бащата /26.ХІІ./

Комисия-ПР

 „Дядо Коледа дойде” – развлечения за посрещане на Дядо Коледа

Комисия-ПР

Януари

2019г.

 

„Зимни игри” – забавни игри при снежни условия

Учит. по сгради

Развлечение „Ванчо-разпилянчо“ – за мотивация  на децата да подреждат дрехите и личните си вещи

Учители - І и ІІ гр.

„Хайде на театър“ – театрално представление на гостуващ куклен театър

Комисия - ПР

„Бяла приказка“ – конкурс за рисунка на зимна тематика

Учители - ПГ

Февруари 2019г.

„По рецептите на баба”- кулинарно развлечение

Комисия - ПР

 „Хайде на театър“ – театрално представление на гостуващ куклен театър

Комисия - ПР

„Бели и червени” – практикум за изработване на мартенички с деца и родители; организиране на изложба

Учители  по сгради

Март

 2019 г.

„Баба Марта бързала” развлечения за посрещане на Баба Марта

Комисия - ПР

„Моята България” – участие в концерт на общинско ниво; 

„Ден рожден на свободата“-инициативи за Националния празник на Република България

Учители – подготв. групи

„С обич за мама” – развлечения за празника на мама

Учит.- по групи

„Моята любима приказка” , „С мама приказки четем“, размяна на детски книжки – инициативи по случай Международния ден на приказката /20.ІІІ./

Учит. - ПГ

 „Да посрещнем Пролетта“ - развлечение

Комисия - ПР

Мини-проект - „Зелена детска градина“

Учит. по групи

Април

 2019г

.

„Книжки сладкодумни” – инициативи по повод Седмицата на детската книга и изкуства за деца

Учители, родит. активи

„Седмицата на гората“ -  Дейности с екологична насоченост , изложби на детски рисунки; развлечения

Комисия - ГЗЕИО

„Пролетни игри и обичаи“  - участие в ежегоден общински  празник

Учители - ПГ

 „Шарени яйца” – практикум-боядисване на яйца съвместно с родителите / изложба

Учители – по сгради

Практикум „Природата в света на детето” -  изработване на предмети от природни и  отпадъчни материали;  изложба

Комисия - ГЗЕИО

Развлечение за Деня на Земята – „Ние обичаме природата“

К-ПР

„Къде живеят книгите?” – посещение на библиотека с организиран прочит на приказка

Учители - ПГ

Мини-проект - „Зелена детска градина“

Учит. по групи

„Улицата не е място за игра“, „Аз се движа безопасно“ – развлечения с практико-приложен характер

Учители - ПГ

Май

2019г.

Мини-проект - „Зелена детска градина”

Учит. по групи

„Моят безопасен път до училище“ –  развлечение с практическа насоченост

Учители IV и IVа ПГ

 „Спорт за малки и големи“ - спортни  празници

Учители по сгради

„Довиждане детска градина” – тържества за  изпращане на децата от ПГ

Учители-IV и IVа ПГ

Развлечение за Деня на детето -Първи юни

Комисия - ПР

Юни, юли, август

2019г.

„Мое пъстро лято“ – творчески дейности и  развлечения на открито

Учители по сгради

„Зелена детска градина” –  дейности  с екологична насоченост

Учители по сгради