Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Обществен съвет

Заповед за определяне на състава на обществения съвет към ДГ "Щастливо детство"

Състав:

1. Даниела Борисова Димитрова – председател

/родит. на дете, тел.: 0888847808, email: ddimitrova_84@abv.bg/

2. Данка Генчева Иванова - член

/гл.специалист в Община Твърдица, тел.:045442472, email: obr.tv@abv.bg/

3. Кремена Славова Славова – член

/родит. на дете, тел.:0879008959, email: karmen_karmelita@abv.bg/

4. Нина Маринова Данева – член

/родит. на дете, тел.:0888352222, email: nina.daneva@gmail.com/

5. Мариана Димитрова Леонова – член
/общественик, тел.:0879656041, email: vasilevi_99@abv.bg

 

Резервни членове:

6. Калинка Желязкова Михалева
/ старши специалист в община Твърдица, тел.:0889290832, email: obr.tv@abv.bg/

7. Филип Колев Неделчев
/родител на дете , тел.:0897569394/