Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Обществен съвет

Обществен съвет:

1.Данка Генчева Иванова – председател

  • /гл.специалист в Община Твърдица, тел.:045442472, email:  obr.tv@abv.bg/

2. Десислава Петрова Узунова – член /секретар/

  • /родител на дете, тел.: 0884123615, email:  deizi_georgieva@abv.bg/

3. Кремена Славова Славова - член

  • /родит. на дете, тел.:0879008959, email:  karmen_karmelita@abv.bg/

4. Нина Маринова Данева – член

  • /родит. на  дете, тел.:0888352222, email:  nina.daneva@gmail.com/

5.Мариана Димитрова Леонова  - член

 

       Резервни членове:

1.Калинка Желязкова Михалева

  • /специалист в община Твърдица, тел.:0889290832, email:  obr.tv@abv.bg/

2.Филип Колев Неделчев

  • /родител на дете , тел.:0897569394/

 

Заповед от 12.09.2019 година - ИЗТГЕЛИ в PDF