Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Обществен съвет

                           

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

на

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

 

1.Председател - Нели Неделчева Денева  - родител

2. Татяна Цанкова Башалова - родител

3. Данка Генчева Иванова - гл. специалист в община Твърдица

4. Светла Георгиева Георгиева - родител

5. Мариана Димитрова Леонова – фирма

 

Заповед от 27.12.2016 година - ИЗТГЕЛИ в PDF