Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Екип

Екип на детска градина  ,,Щастливо детство”,   утвърден за учебната 2020/2021 г. 

 

Педагогически екип - 15 : директор-1, гл. учител-1, ст. учители-4,  учители - 9.

 

Образование на педагогическите специалисти:

Висше образование, специалност – ПУП и ПНУП, магистри – 8, бакалавър - 7

 

Професионално квалификационна степен:

V ПКС - 1, ІV ПКС - 6, ІІІ ПКС - 1,ІІ ПКС - 2 

 

Непедагогически екип:

Медицински персонал – 7  /5 мед.сестри в ясл.групи, 2 мед.сестри на кабинет/, завеждащ административна служба - 1, социален работник-1,  образователен медиатор - 1, готвач -1, помощник-готвач - 2, работник-кухня - 1, помощник възпитатели - 11, детегледачки - 4, огняри - 2. 

 

Обща численост на персонала - 46 души.