Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Екип

В детска градина „Щастливо детство“ работят 15 педагози: директор, главен учител, старши учители – 7 и учители – 6. С ОКС „магистър“ са 5 от педагогическите специалисти; 1 – „бакалавър“, 5 – „професионален бакалавър“, а четирима продължават образованието си във ВУЗ - специалност ПНУП.

С ІІ ПКС са четирима педагог. специал., един учител – с IV ПКС и 4 – с V ПКС.


Непедагогическият персонал включва помощно - обслужващ /21 души/, медицински /7души/ и административен персонал /1 ЗАТС/.

В яслените групи работят 5 медицински сестри; здравните кабинети в две от сградите се завеждат от 2 медицински сестри - ДГ.


Общата численост на персонала е 44 души.