Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Документи

 

Правилник за дейността на детската градина може да видите ---> ТУК

Правилник за вътрешния ред може да видите ---> ТУК

Етичен кодекс може да видите ---> ТУК

 

Годишен план на Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

Правилник за дейността на Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

Правилник за вътрешния ред на Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица 2018/2019г., може да видите ---> ТУК