Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Документи

Етичен кодекс може да видите ---> ТУК

 

Годишен план на Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

Правилник за дейността на Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

Правилник за вътрешния ред на Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

Програма - здравно образование, може да видите ---> ТУК

 

Програма за гражданско образование, може да видите ---> ТУК

 

Програма за екологично образование, може да видите ---> ТУК

 

Програма за интеркултурно образование, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на отпадането на деца от ПУВ от ДГ, може да видите ---> ТУК

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване, може да видите ---> ТУК