Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Дневен режим

 

 

6.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител /утринно раздвижване, подготовка за закуска/.

  

8.30 – 9.00 Закуска

  

9.00 – 10.00 Педагогически ситуации

  

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска

  

10.30 – 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител /различни видове игри, състезания, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти на околната среда и др.; подготовка за обяд/.

  

12.00 – 13.00 Обяд

 

13.00 – 15.00 Следобеден сън

  

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска

  

15.30 – 16.30 Педагогически ситуации

  

16.30 – 18.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ИЗТЕГЛИ в PDF