Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Дневен режим

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР.ТВЪРДИЦА, ОБЩ.ТВЪРДИЦА,

ОБЛ.СЛИВЕН, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” №27, ТЕЛ.: 0454/42260 

 

                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                            ДИРЕКТОР: Я.Костова

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ В УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

Часови интервали

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител  /различни видове игри – с организиращ характер, с общо или насочено въздействие, за комплексно развитие/

8.30 – 9.00

Закуска

9.00 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител  /различни видове игри, състезания, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда/

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобедна почивка

15.00 – 15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Педагогически ситуации

16.30 – 18.00

Дейности по избор на децата;дейности, организирани от детския учител /различни видове игри – подвижни, народни, музикално-двигателни/; изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

 

Часови интервали

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8.30 – 9.00

Закуска

9.00 – 10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител /различни видове игри – с организиращ характер, с общо или насочено въздействие, за комплексно развитие/

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител /разходки, екскурзии, наблюдение на природни обекти, игри на открито, спортно-подготвителни игри и др./

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден почивка

15.00 – 15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител

16.30 – 18.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата/различни видове игри – подвижни, народни, музикално-двигателни/; изпращане на децата