Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г.

 Информация за проекта, може да видите ---> ТУК

 

Още снимки от Проект АПСПО, може да видите ---> ТУК

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 1Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 2Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 3Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 4Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 5Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 6Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 7Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2020/2021г. - Изображение 8