Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Благодарност

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ ГР.ТВЪРДИЦА

 БЛАГОДАРНОСТ

 

 

Най-искрена благодарност към всички институции, организации, фирми, еднолични търговци и граждани, които със своята  съпричастност и щедростоказаха подкрепа, материална и финансова помощ на екипа на ДГ „Щастливо детство“ при организирането и провеждането на празничния спектакъл „Слънчева приказка“, посветен на Международния ден на детето-  Първи юни!

 

Общинска структура на ПП „Герб“, Атанас Хр. Атанасов, Йордан Стефанов Денев, Ваня Дечкова Колева,  Стефан  Георгиев Башалов – „Атлантик Уей“ ,  Аглика Трейд” ООД – Петко Петков,  д-р Снежана Глушкова, ЕТ „Петров – 58“ Иван Георгиев, Денка Т. Колева  -  ЕТ „Пепи-Пенка Иванова”,  Михо Крайчев Михов,ООД „Йолита“ – Ст. Бояджиев,„Загора Транс-ДД”ООД –Денчо Й. Денчев,  Марияна Леонова -ЕТ „Василеви-99”,Мина Д. Василева ЕТ „Василеви-99”, ЕТ - Красимир Минев, д-р Н.Христова ,д-р Вл.Делев,д-р М. Бъчварова, Мария Борисова, ЕООД „Азманов” –Тодор Христов,ЕТ – Й. Джиновски,  Живко Георгиев Станев, Петко Борисов, „Рафи - 2016” ЕООД – Добри Иванов, ЕТ Дани –ФАРМА – Йорданка Панчева,  Аптека „Марешки” – Даниела Чорбаджийска,  „Ралица 2012“ ЕООД – Емилия Христова,ЕТ – „Йордан Кънчев Йорданов –Адам“, Гергана Гьонава, Неделчо Илиев,Отдел „Образование“ към Община - Твърдица

 

Благодарност към родителите на децата от всички групи на детската градина за разбирането и съдействието при организирането на детския празник!

 

Благодарност към ръководството на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1914“ – Иванета Ненова, Пламен Курумилев и Нели Неделчева!

 

Благодарност към ръководството на Община Твърдица!

 

С уважение към всички Вас!

Янка Костова

Директор на ДГ „Щастливо детство“